späť

Realizované projekty

Kaštiel Oponice - kolaudácia - september 2011

Prestavba kaštieľa na hotel s vyšším štandardom ukončená!


priebeh výstavby

máj 2007 , január 2008 , február 2008 , marec 2008 , máj 2008 , jún 2008 , júl 2008 , august 2008 , november 2008 , jún 2009 , august 2009 , február 2010 , apríl 2010 , máj 2010 , august 2010 , február 2011, marec 2011 , jún 2011 , júl 2011 ,

 

kolaudácia september 2011

 

Kaštieľ vznikol v podhradí v 16. storočí. Prešiel stavebnými úpravami v 17. a 18. storočí. V rokoch 1844 – 1846 bol prestavaný v klasicisticko-novogotickom štýle a rozšírený na trojkrídlovú budovu, pričom sa pristavil další trakt, do ktorého bola umiestnená známa Apponyiovská knižnica s empírovým interiérom.

Zámerom investora je kompletná rekonštrukcia kaštieľa a parku, vďaka čomu by sa prinavrátila zašlá sláva tohto miesta. Po rekonštrukcii bude kaštieľ slúžiť ako hotel s vyšším štandardom s ubytovacou kapacitou takmer 100 miest a s celkovou úžitkovou plochou 3 790,7 m2.

Objekt pozostáva z troch 2-traktových krídel v tvare U. Je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. Na nárožiach južného krídla sú situované dvoj- a trojpodlažné veže baštového tvaru. Súčasťou areálu je hospodárska budova, kočiareň a kaplnka.

Keďže je kaštieľ v Oponiciach zapísaný v Štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok Západoslovenského kraja, prebieha rekonštrukcia v zmysle zachovania autenticity a všetky úpravy objektu budú rešpektovať architektonický výraz interiéru a exteriéru daného jednotlivými stavebnými etapami a úpravami.

vizualizácia


Obdobie realizácie: 09 / 2007 - 09 / 2011
Investície: 8,3 mil. eur