späť

Realizované projekty

Rožňavská ul. - Nákupné centrum R1 Bratislava - september 2013

Výstavba príjazdovej cesty - odbočovacieho pruhu.

Obdobie realizácie: 09/2013
Investície: 88 890,06 eur