späť

Realizované projekty

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto - apríl, máj 2012

Rekonštrukcia prepadnutej miestnej komunikácie v časti Krahulčej ulice

- práce vrchnej stavby komunikácie

- práce spodnej stavby komunikácie

Obdobie realizácie: 04/2012 - 05/2012
Investície: 22 796,69 eur